Το 2002, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών η εταιρεία πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Η προσήλωση και η πιστή στην καινοτομία, την υψηλή́ τεχνολογία, την ερευνά, τη διασφάλιση ποιότητας και τον ανώτατο βαθμό εξυπηρέτησης διεύρυνε την αρχικά μικρής κλίμακας βιοτεχνική επιχείρηση στην σημερινή της πρότυπη βιομηχανική μορφή.