ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Προϊόντα

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΕΞΑΝΙΟ

Lonzagard® DR-25aN – Απολυμαντικό

Διάλυμα ουρίας 40%

Glythermin P44

MEG

MPG