ΑLFA ΟΠΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΑΝΤΗΣ

Ζωντανεύει τα χρώματα των χαλιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρήσιμες πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προϊόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν.

Copyright 2019 - ALFAPRODUCTS | Powered by NORTHBRIDGE