ΥΓΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Υψηλής καθαρότητας απιονισμένο νερό για χρήση σε μπαταρίες ανοικτού τύπου.

Συσκευασία: 450ml

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρήσιμες πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προϊόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν.

Copyright 2019 - ALFAPRODUCTS | Powered by NORTHBRIDGE