ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ALFA-THERM ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΚΗΡΟΖΙΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ALFA-THERM ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΚΗΡΟΖΙΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ALFA-THERM ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΚΗΡΟΖΙΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το ALFA-THERM Φωτιστικό Πετρέλαιο-Κηροζίνη Θέρμανσης είναι ένα λεπτόρρευστο απόσταγμα υδρογονανθράκων με χαμηλό σημείο ανάφλεξης (<38°C), γι’ αυτό είναι πολύ εύφλεκτο. Χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς θέρμανσης σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης ,θερμάστρες ανοιχτού τύπου καθώς και για φωτισμό. Παρέχει άριστη καύση χωρίς αναθυμιάσεις.

Συσκευασία: 1L / 4L / 10L / 18L

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρήσιμες πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προϊόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν.

Copyright 2019 - ALFAPRODUCTS | Powered by NORTHBRIDGE